Hosté Letní umělecké školy 2023

doc. Mgr. Jiří Surůvka

Český malíř, performer, fotograf, kurátor, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel výtvarné skupiny "Přirození" (1988–1992) a kabaretu "Návrat mistrů zábavy". Dnes působí jako vedoucí ateliéru nových médií na katedře intermédií Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Mgr. Zuzana Pospíšilová

 Jedna z našich nejznámějších současných spisovatelek literatury pro děti, napsala pro nejmladší čtenáře více než 200 knih. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.

Grafický designér, kurátor, teoretik, pedagog, vyučuje na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. O grafickém designu už napsal publikace Design na cestě (2014) a Typoplakát.

Rosana de Montfort

Česká malířka, sochařka, designérka, kurátorka a galeristka. Členka umělecké skupiny Magnus Gradus, představitelka neo-dystopické a post-humanistické tvorby v Česku. Pořádá výtvarné kurzy a spolupracuje s mezinárodními institucemi, galeriemi a sběrateli.

MgA. Pavel Kozubík

Vedle pedagogické činnosti se věnuje užité grafice. Zabývá se především vizuálním stylem, ilustrací a plakáty, je členem umělecké skupiny Olymp. 

MgA. Petra Kozubíková

Profesionálně se věnuje umělecké knižní vazbě a práci s papírem a také vlastní grafické tvorbě. Provozuje soukromou galerii PAPE.