Propozice soutěže 2022-2023


8. ročník soutěže 

PŘÍBĚH OBRAZU 2022-2023

na téma: České výtvarné umění

Cílem projektu je rozvíjet všeobecný kulturní přehled dětí, vztah k českému jazyku a výtvarnému umění, podporovat rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti, tvořivého psaní, fantazie, kreativity a seznámit děti s výtvarnými technikami.

Princip soutěže:

 • Každá soutěžní práce se skládá z literární a výtvarné části
 • Soutěže se účastní jednotlivci
 • Každý soutěžící si vybere jedno výtvarné dílo dle tématu soutěže
 • Vybrané výtvarné dílo reprodukuje libovolnou technikou a k němu vymyslí vlastní příběh inspirovaný daným výtvarným dílem (vlastní příběh o ději na obraze, příběh o tom, jaký prožitek vedl původního autora k vytvoření díla atd.)
 • Příběhem rozumíme libovolnou literární formu (báseň, dopis, vyprávění, úvaha atd.)
 • Děti pracují podle své fantazie a pocitů, které v nich dílo vyvolává

Důležité!

Cílem soutěže je maximálně rozvíjet a podpořit vlastní kreativitu dětí, a proto Vás prosíme, abyste děti neseznamovali s fakty o vybraném díle.

Ze zkušeností z minulých ročníků víme, že díky tomu vznikají ty nejlepší práce.

Podmínky soutěže:

I. kategorie: 1. stupeň ZŠ (4.–5. ročník)

II. kategorie: 2. stupeň ZŠ (6.–8. ročník)

III. kategorie: Základní umělecké školy

Použitá technika: libovolná např. kresba, malba, grafika, koláž, plastika atd.

Formát prací: výtvarná část – max. A3 u 2D objektů, u 3D prosíme o rozumnou velikost nebo foto z různých pohledů

Literární část – max. A4 psáno rukou (při výstavách prací zaujaly návštěvníky vždy více texty psané rukou než na PC)

Účastníci: jednotlivci

Uzávěrka: do 31. 3. 2023 musí být práce doručeny na níže uvedené adrese (doporučujeme odeslat nejpozději 27. 3. 2023)

Nutno dodržet formáty jak literární, tak výtvarné. Zasílejte vždy originály prací, kopie nelze zařadit do soutěže (mimo 3D objektů).

Označení a odeslání soutěžních prací:

Výtvarná část soutěžní práce – na zadní straně bude uvedeno:

 • jméno, příjmení a název díla autora originálu (český výtvarný umělec)
 • jméno, příjmení, věk, třída autora soutěžní práce a adresa školy

Literární část soutěžní práce – na zadní straně bude uvedeno:

 • jméno, příjmení, věk, třída, autora soutěžní práce a adresa školy

Součástí každé soutěžní práce musí být barevná kopie originálu ve formátu A4, u 3D objektů barevná fotografie A4.

Veškeré údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem.

Literární a výtvarnou část sepněte kancelářskou sponkou.

Do obálky se soutěžními pracemi vložte lístek s e-mailovou adresou a telefonem na kontaktní osobu vaší školy.

Práce odešlete nejpozději 27. 3. 2023 na adresu:

Mgr. Irena Hudcová

ZŠ a MŠ Bílovec

Komenského 701/3

743 01 Bílovec

Zásilku označte nápisem Příběh obrazu.

Vyhodnocení soutěže:

 • Všechny práce, které budou včas doručeny a splní soutěžní podmínky, vyhodnotí odborná porota (do 30. 4. 2023)
 • Z prací budou vytvořeny autorské listy. Z každé kategorie bude vybráno 5 nejlepších prací a vítězové budou pozváni na slavnostní vyhodnocení spojené s autorským čtením a prezentací jejich prací (do 30. 5. 2023), obdrží zajímavé ceny (mj. účast na workshopu nebo výtvarně-literárním kempu se známými výtvarníky, spisovateli a pedagogy uměleckých škol, výtvarné sady atd.)

Výsledky a vítězné práce budou zveřejněny na webu organizátora soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo na nekomerční využití prací pro výstavní účely, charitativní akce, pro jejich reprodukci v tisku i médiích. Soutěžní práce se nevracejí.

Těšíme se na Vaši účast

Za organizační tým

Mgr. Irena Hudcová

Autorka projektu