Příběh obrazu

Posláním projektu Příběh obrazu je rozvoj a podpora fantazie, kreativity, tvůrčího psaní, dovedností spojených s rozvojem českého jazyka, osvojování výtvarných technik, rozvoj mediální, čtenářské a pisatelské gramotnosti, vytváření vztahu dětí i dospělých k rodnému jazyku, výtvarnému umění a rozšíření jejich všeobecného kulturního přehledu. 

V neposlední řadě je cílem i prosté nalezení chvilky pro zamyšlení, snění a prožití úžasného pocitu z tvoření v dnešní uspěchané době.

Mgr. Irena Hudcová

ředitelka Příběh obrazu z.ú.


Mg. Martin Hudec

předseda správní rady Příběh obrazu z.ú.