Porota soutěže Příběh obrazu 2022-2023

doc. Mgr. Jiří Surůvka

předseda poroty

je český malíř, performer, fotograf, kurátor, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel performance skupiny "Předkapela Lozinski", výtvarné skupiny "Přirození" (1988–1992) a kabaretu "Návrat mistrů zábavy".

Mezi lety 1984–1992 studoval učitelství v kombinaci český jazyk – výtvarná výchova na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a po jejím dokončení dva roky vyučoval na SUPŠ. Od roku 1994 se pak věnuje volné tvorbě.

Dnes působí jako vyučující a vedoucí ateliéru nových médií na katedře intermédií Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Mgr. Zuzana Pospíšilová


členka poroty odpovědná za literární část

je oblíbená autorka věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od roku 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko.

V roce 2005 začala publikovat knižně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti.

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a stala se psycholožkou. Pracovala v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě, po mateřské nastoupila do ostravského Speciálně pedagogického centra pro děti s mentálním postižením. Je jednou z našich nejznámějších současných spisovatelek literatury pro děti, napsala pro nejmladší čtenáře více než 200 knih.


doc. MgA. Pavel Noga, ArtD.

člen poroty odpovědný za výtvarnou část

je grafický designér, kurátor, teoretik, pedagog, vyučuje na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. O grafickém designu už napsal publikace Design na cestě (2014) a Typoplakát

Mimo jiné byl také členem hlavní mezinárodní poroty 22. ročníku 2022 TISDC / Taiwan International Student Design Competition / Mezinárodní tchajwanské soutěže studentského designu pro studenty do 30 let v kategorii vizuální design (online) pro hodnocení 231 selektovaných prací finalistů z celého světa.

Mgr. Ondřej Langr

člen poroty

ředitel ZUŠ V Bílovci, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Učitelství výtvarné tvorby a výtvarné výchovy pro střední školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Je organizátorem řady uměleckých aktivit. V letech 2007-2014 spolupracoval jako rekvizitář, výtvarník a scénárista s Českou televizí na výrobě dětských pořadů s výtvarnou tématikou.


Mgr. Irena Hudcová


členka poroty

Autorka projektu Příběh obrazu a ředitelka Příběh obrazu z.ú.