Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Příběh obrazu z.ú.

Příběh obrazu z.ú. dodržuje pravidla pro zpracování osobních údajů předepsaná v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – ve zkratce GDPR.

Níže uvádíme základní přehled informací k danému tématu.

Správcem osobních údajů, které poskytnete v souvislosti s účastní na aktivitách pořádaných Příběh obrazu z.ú. je právě Příběh obrazu z.ú., IČ: 05445981, se sídlem Bezručova 516/60, Bílovec, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, sp. zn. U 186/KSOS.

V případě naší spolupráce s dodavateli služeb pro Příběh obrazu z.ú. podléhají osobní údaje stejné ochraně. Může jít o tyto dodavatele:

 • poskytovateli marketingových nástrojů a služeb
 • poskytovateli serverových a technologických řešení;
 • dodavateli služeb pro správu internetových řešení a prezentací;
 • poskytovateli komunikačních nástrojů;
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb.

V rámci spolupráce může docházet k technickému zpracování dat mimo území Evropské unie, vždy však v rámci spolupráce s partnerem, který splňuje požadavky stanovené nařízením GDPR.

Co jsou osobní údaje a jak je zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb.

Může jít o následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje – např. e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa
 • údaje spojené s vyplněním Vaší objednávky nebo registrace a dalšími požadavky, např. rozsah objednávek, předsmluvní informace apod.
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, především informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies atp.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme?

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.);
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců);
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky);
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.);
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem);
 • plnění povinností daných zákonem.

Osobní údaje v souladu s předpisy nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy bylo subjektu údajů zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty.

Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

Příběh obraz z.ú. má nastavena organizační i technická opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze jasně určený počet osob.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům, má každý ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou);
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné);
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz);
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány);
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva);

Zasílání novinek a newsletterů Příběhu obrazu

Zájemcům o naše služby a našim zákazníkům, kteří nám poskytli e-mailovou adresu, zasíláme občas informace o novinkách, slevách, akcích nebo o službách, které poptávali apod. Takové informace zasíláme po dobu, po kterou dle těchto zásad archivujeme a zpracováváme poskytnuté osobní údaje. Nepřejete-li si dostávat náš občasný newsletter, můžete se odhlásit, a to zasláním e-mailu s předmětem "Nezasílat newsletter" na naši adresu: odhlaseni@pribehobrazu.cz. Odhlašovací e-mail zašlete z adresy, kterou chcete z odběru informací odhlásit.

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen "zásady") jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Příběh obrazu z.ú. je oprávněn jednostranně měnit tyto zásady s tím, že o změnách je povinen informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti, informace jsme Vám k dispozici na oikl.ůkontaktech:

Email: info@pribehobrazu.cz

Tel.: +420 774 424 490.