Program Letní umělecké školy 2023

10. 7. 2023 - 15. 7. 2023 v Bílovci

Program Letní umělecké školy, která proběhne v Bílovci od pondělí 10. 7. 2023 do soboty 15. 7. 2023, bude v umělecké části programu naplněn přednáškami, praktickými workshopy, tvorbou, sdílením, diskusemi s umělci a bude propojovat výtvarné i literární programové bloky.

Účastníci si prakticky vyzkouší různé přístupy ke kreativnímu psaní, k výtvarným technikám, v rámci workshopů budou moci prezentovat své práce a diskutovat s hosty i ostatními účastníky o svých dílech.

Součástí programu budou také vycházky a práce v plenéru.

Všichni účastníci Letní umělecké školy se budou podílet na vytvoření společných uměleckých děl a naučí se i základům uměleckého řemesla.

Každý účastník školy si může přivézt své umělecké portfolio a získat názor našich hostů na svou práci, talent a silné stránky.

V rekreační a zábavné části programu si účastnící užijí sport, zábavu, kulturu i odpočinek.

Ve sportovní části programu se účastníkům bude věnovat dokonce olympijský medailista a nepochybně půjde o akční, ale zároveň bezpečnou aktivitu vhodnou pro všechny věkové kategorie, a jde o jedno z překvapení Letní umělecké školy.

Pro účastníky máme také připraven večer deskových her, kde si budou moci otestovat nejen kreativní, ale i strategické myšlení.

Dalším zážitkem bude určitě večerní promítání filmů v letním kině v Bílovci, které se nachází v areálu místního zámku a svojí polohou se řadí k těm nejhezčím v celém Česku.

A co by to bylo za uměleckou školy, bez školního výletu, že?

Věříme, že správným cílem výletu pro uměleckou školu je návštěva "pravého uměleckého ateliéru."

A my jich navštívíme hned několik a v každém bude opravdový živý umělec a jeho práce a vůně barev na štětcích a budeme si s nimi povídat a budeme se moci vyptávat a třeba si i něco vyzkoušet z netradičních výtvarných technik. Bude to jízda!

Jak tedy bude vypadat harmonogram a základní rozdělení programových bloků s jednotlivými hosty?

Pondělí 10.7.2023

10:00 – 11:00 Příjezd účastníků (a rodičů)

11:00 – 11:30 Registrace účastníků

11:30 – 12:00 Úvodní organizační schůzka s účastníky (a rodiči), představení organizačního týmu a hostů

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Ubytování účastníků

14:00 – 15:45 Výtvarný workshop - doc. Mgr. Jiří Surůvka, český malíř, performer, fotograf, kurátor, vysokoškolský pedagog

16:00 – 17:30 Literární workshop - Mgr. Zuzana Pospíšilová, jedna z našich nejznámějších současných spisovatelek literatury pro děti, téma Kreativní psaní, zadání témat pro literární práce

18:00 – 18:30 Večeře

19:00 – 21:00 Workshop deskových her – Mgr. Josef Pustka – lektor a odborný kritik deskových a počítačových her, téma Hrou ke kreativnímu a strategickému myšlení

Úterý 11.7.2023

8:00 – 8:30 Snídaně

9:00 – 12:00 Výtvarný workshop - doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. - grafický designér, kurátor, teoretik, pedagog, vyučuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Osobní volno

14:00 – 15:45 Práce v ateliéru za podpory pedagogů a hostů

16:00 – 17:30 Konzultace literárních prací účastníků a diskuse se spisovatelkou Mgr. Zuzanou Pospíšilovou

18:00 – 18:30 Večeře

19:00 – 21:00 Osobní volno/práce v ateliéru

Středa 12.7.2023

8:00 – 8:30 Snídaně

9:00 – 12:00 Výtvarný workshop - MgA. Pavel Kozubík, pedagog na umělecké škole, věnuje se také užité grafice. Zabývá se především vizuálním stylem, ilustrací a plakáty, je členem umělecké skupiny Olymp, téma Práce v plenéru

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Osobní volno

14:00 – 15:30 Práce v ateliéru za podpory pedagogů a hostů

15:45 – 17:15 Prezentace literárních prací účastníků a diskuse se spisovatelkou Mgr. Zuzanou Pospíšilovou

17:15 – 17:45 Zadání témat pro individuální výtvarné práce účastníků - doc. Mgr. Jiří Surůvka

18:00 – 18:30 Večeře

19:00 – 21:00 Sportovní večer s překvapením – zážitkový večer s olympijským medailistou plný akce a zábavy

Čtvrtek 13.7.2023

8:00 – 8:30 Snídaně

9:00 – 12:00 Výtvarný workshop – knižní ilustrace – čekáme na potvrzení termínu našeho hosta

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Osobní volno

14:00 – 16:00 Práce v ateliéru za podpory pedagogů a hostů

16:30 – 17:45 Workshop – DTP zpracování výtvarného díla

18:00 – 18:30 Večeře

20:00 – 22:00 Kino Radost – večerní pásmo animovaných filmů v nezapomenutelné atmosféře letního kina

Pátek 14.7.2023

8:00 – 8:30 Snídaně

9:00 – 12:00 Výtvarně literární workshop – Jak vydat svou první knihu a vystavit svůj první obraz – spisovatelka        Mgr. Zuzana Pospíšilová a MgA. Petra Kozubíková – profesionálně se věnuje umělecké knižní vazbě a práci s papírem    a také vlastní grafické tvorbě. Provozuje soukromou galerii PAPE.

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Osobní volno

14:00 – 16:00 Práce v ateliéru za podpory pedagogů a hostů

16:30 – 17:00 Večeře

17:00 – 21:00 Školní výlet s překvapením

Sobota 15.7.2023

8:00 – 8:30 Snídaně

9:00 – 12:00 Výtvarný workshop na zámku v Bílovci – Rosana de Montfort – česká malířka, sochařka, designérka, kurátorka a galeristka. Členka umělecké skupiny Magnus Gradus, představitelka neo-dystopické a post-humanistické tvorby v Česku. Pořádá výtvarné kurzy a spolupracuje s mezinárodními institucemi, galeriemi a sběrateli – téma Malba

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Výstava prací účastníků Letní umělecké školy v prostorách zámku

14:00 – 14:30 Závěrečné setkání účastníků a hostů Letní umělecké školy

15:00 Ukončení Letní umělecké školy, odjez účastníků


Sobota 15.7.2023 – Program pro veřejnost a rodiče

10:00 – 11:00 Program pro rodiče a veřejnost – přednáška - doc. Mgr. Jiří Surůvky, českého malíře, performera, fotografa, kurátora a vysokoškolského pedagoga – téma přednášky bude upřesněno

11:30 – 12:30 Program pro rodiče a veřejnost – přednáška - doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. – grafický designér, kurátor, teoretik, pedagog, vyučuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – téma přednášky bude upřesněno

Těšíme se na Vás

Realizační tým projektu Příběh obrazu

Sledujte náš web, Facebook a Instagram, kde se budete dozvídat aktuální informace k celé akci.

Cena za jednoho účastníka včetně ubytování v penzionu, plné penze, výtvarných potřeb atp. činí 9.790 Kč.

Cena za jednoho účastníka bez ubytování a s polopenzí včetně výtvarných potřeb atp. činí 5.790 Kč.


Přijeďte si užít Letní uměleckou školu v Bílovci :-)

Počet míst je omezený!

Přihlášku najdete ZDE

Těšíme se na Vás!