Individuální registrace soutěžících žáků do soutěže Příběh obrazu 2022-2023

S ohledem na rekordní počet účastníků soutěže a potřebu zajistit komunikaci v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů Vás žádáme o vyplnění registračního formuláře, díky kterému budeme moci v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů, komunikovat i s účastníky soutěže.

Tento krok usnadní práci také kolegyním učitelkám a kolegům učitelům, protože odpadne jejich role prostředníka a všichni budou mít důležité informace ve stejnou dobu a stejném rozsahu.

Dovoluji si Vás tedy jménem organizačního týmu projektu požádat o vyplnění registračního formuláře, který obsahuje také kontakt na zákonného zástupce, a to nám všem usnadní komunikaci a spolupráci.

Registrace zabere cca 5 minut času a na našich webových stránkách najdou rodiče dětí také veškeré informace o zpracování osobních údajů. a to zde.

Díky registraci, budeme moc také všem zaregistrovaným soutěžícím a jejich školám zasílat i informace k ocenění, dárkům a výhodám pro soutěžící žáky, jejich rodiče a také pedagogy.

Registrace je také nutnou podmínkou pro možnost zveřejnění jmen laureátů soutěže.

Děkujeme za Váš zájem a spolupráci.

Tým projektu Příběh obrazu.