Jak to začalo?

Autorka projektu Příběh obrazu Mgr. Irena Hudcová předává ocenění vítězům prvního ročníku soutěže.

Vždycky, když jsem navštívila nějakou výstavu a stála před výtvarným dílem a pozorovala, jaké pocity, dojmy, vjemy a určitě i příběhy ve mně dílo vyvolává, ptala jsem se sama sebe a současně vlastně i autora díla:

"Co mi tím dílem říkáš Ty? Co se v Tobě dělo, když jsi dokázal vytvořit tento obraz, tuto sochu, toto dílo? Jaká byla Tvá touha, trápení, co Tě inspirovalo, co Tě fascinovalo, co jsi tím chtěl sdělit, co jsi potřeboval ze sebe dostat?"

"Co bys řekl na to, kdybys věděl, co jsem díky Tvému dílu mohla prožít já?"

A taky jsem pozorovala a pozoruji lidi, návštěvníky výstav. Co si u stejného výtvarného díla myslí ten kluk s brýlemi a co ta elegantní dáma v letech, co ta malá holka?

Právě tyto myšlenky a prožitky mě přivedly k nápadu cíleně zjišťovat, jaké představy mají ostatní lidé, jestli se blíží nebo jsou zcela jiné než pojetí a záměr autora, a srovnávat si je s tím, jak dílo vnímám já.

Věřím, že nejméně omezenou fantazii mají děti, a proto jsem se rozhodla, pod záštitou Základní a Mateřské školy Komenského v Bílovci a za podpory Města Bílovec, zorganizovat v roce 2012 první kolo výtvarně literární soutěže Příběh obrazu.

Primárním cílem projektu bylo vytvořit jednoduchou platformu pro rozvoj fantazie, kreativity a vnímání "krásna" nejen konzumním, pasivním způsobem, ale aktivní podporou inspirovat k vlastní tvorbě.

První a všechny následující ročníky soutěže pak také potvrdily, že projekt je cestou, jak objevit výrazné výtvarné či literární talenty a podpořit je v jejich dalším růstu.

Tak to začalo... 

Mg. Irena Hudcová, autorka projektu Příběh obrazu