Vyhodnocení nejlepších prací  celostátní soutěže Příběh obrazu 2022-2023

05.04.2023

S ohledem na množství soutěžních prací a jejich kvalitu jsme se rozhodli uspořádat dvě kola vyhodnocení, a tak se naše odborná porota sejde hned dvakrát. Poprvé 17.4. 2023 a podruhé 21.4.2023.

Odborná porota zasedá ve složení:

doc. Mgr. Jiří Surůvka – předseda poroty

Mgr. Zuzana Pospíšilová – členka poroty odpovědná za literární část

doc. Mgr.A. Pavel Noga ArtD. – člen poroty odpovědný za výtvarnou část

Mgr. Ondřej Langr - člen poroty

Mgr. Irena Hudcová - členka poroty

Detailní informace k naší odborné porotě naleznete zde